Nå kan du følge antall besøk på dine oppslag

ViewStart lanserer en ny funksjon som registrerer trafikk til dine visninger. Den gjør det også mulig å lese av hvordan trafikken fordeler seg over hver av de scenene som inngår i en visning. Slik kan du som utgiver følge med på hvilke oppslag som får mest trafikk.

Det å være hands on ved publisering er viktig, og løpende tilbakemelding er viktig i kommunikasjon med nettbrukerne. De fleste nettsider har ikke denne funksjonen, og det fører ofte til at innhold ikke blir oppdatert like raskt. Da er det lettere å ty til de sosiale medier hvor du kan lese av responsen umiddelbart.

I ViewStart har vi derfor tatt inn en funksjon som gjør at du løpende kan se trafikken til dine oppslag, både samlet og fordelt pr. sceneoppslag. Det gjør at du hele tiden kan vurdere hvordan innhold som legges ut, blir mottatt. Og gjøre tilpasninger og endringer som trekker flere til dine oppslag.

Samtidig får du også en føling med hvordan innhold som legges ut, bidrar til trafikk til dine nettsider. Det skjer fordi mange av oppslagene som legges ut gjerne har link til Mer info på dine hjemmesider.

Tove Hatling Jystad, utviklingsleder Mære Landbruksskole, har etterspurt denne funksjonen. Se video