Splitkon – en spennende og ny måte å vise produkter på

ViewStart utmerker seg i sin måte å vise frem prosjekter på.

– Dette er en ny måte å fortelle om hvordan massivtre kan brukes i bygg. Vi tenker absolutt at 02-bygget er et utstillingsvindu for oss og for materialene, og vi jobber nå med å integrere ViewStart på hjemmesiden vår. Vi planlegger å bruke systemet til opplæring internt, men aller mest er det fint for å vise frem massivtreløsninger til kundene våre og til arkitekter.

– Dette er fremdeles et ganske nytt material, så da tenkte vi at det var spennende å vise det frem på en ny måte også.

Per Roar Brox salgsdirektør, Splitkon. Sitat i Byggeindustrien: Se her
ViewStart-visning av massivtre i bygg: Se her