SalMar satser på e-læring med ViewStart-plattformen

Verdens største settefiskanlegg er under ferdigstillelse i Malm Industripark i Steinkjer. SalMar valgte å utvikle sin e-læring til ansatte på ViewStart-plattformen fra MedXplore.

Verdens mest avanserte RAS-teknologi

Avansert teknologi innen styring av settefiskanlegg har åpnet for sterk satsing på landbaserte anlegg. Den nye teknologien kalles RAS og gjør det mulig å resirkulere, rense og berike vannet i et lukket anlegg, og samtidig ivareta en god fiskevelferd og -trivsel.

SalMar ønsket en opplæring som alltid var for hånden, på mobilen, lett å slå opp i, og med innhold kun et tastetrykk unna. Det krevde en ny form for interaktivitet, og visuell formidling, som gjorde at valget falt på ViewStart-plattformen fra MedXplore

Pressemelding: Les mer
ViewStart 360-graders visning: Demo: Se her