Norconsult digitale presentasjon i lansering av O2-huset

Norconsult ønsket å være med på denne nye måten å vise prosjekter på.

– Norconsult ønsket å være med på denne nye måten å vise prosjekter på av to hovedgrunner. Det ene er at dette er en utmerket måte å presentere prosjekter på for fremtidige kunder og det andre er at O2-bygget er et meget spennende og flott prosjekt i massivtre som har utfordret oss ut over normalen!

Rune Gjermo, Kontorleder Norconsult, Nord-Trøndelag. Sitat i fagbladet Byggeindustrien: Se her
ViewStart-visning av Norconsult i lansering av O2-huset: Se her