Fokus på samspill med nettsider og sosiale medier

I ViewStart kan besøkende dele et oppslag og scene med andre på sosiale medier. Gjennom dette får flere tilgangen til ikke bare det aktuelle oppslaget, men også de øvrige oppslagene som er med i presentasjonen. Det gjør at de bruker mer tid på visningen, du får bedre eksponert din merkevare, og kanskje finner flere innhold som de igjen har lyst å dele med sine venner. Det blir som ringer som sprer seg utover i vannflaten.

Det har vært spesielt viktig for oss å integrere denne interaktive presentasjonen med nettsidene våre og å få interaksjon med sosiale medier som vi er på. Det synes jeg vi har fått til en god løsning på.
– Så vet vi at de som besøker oss ofte bruker mobilen. Det å få en god løsning på mobil har derfor også vært viktig for oss.

Tove Hatling Jystad, utviklingsleder Mære Landbruksskole. Hør hennes erfaring: Se video