Deling av POI på sosiale medier

ViewStart lanserer en ny funksjon for deling av interaktive oppslag i en visning

Som kjent kan en visning ha flere interaktive oppslag for de som søker mer informasjon. Det har lenge vært et ønske om å kunne dele slike oppslagene på sosiale medier slik at besøkende enkelt kan slå direkte opp på slike oppslag. Det er nå åpnet for i ViewStart.

Mære Landbruksskole har en rekke spennende FoU-prosjekt innen landbruket. I enkelte av visningene er det flere FoU-prosjekter som utføres parallelt og det gir behov for å kunne løfte frem enkeltprosjekter som har spesiell interesse.

Her viser vi hvordan ønskes omtalt eller vi samme visning, omtales, og for å gjøre det enklere for brukerne å nom det gjørgir behov for å skjer parallelt på et område, og interaktive oppslag, og behov for å løfte et særskilt frem i en visning. spesielt frem for å ønske enkelte av disse vioppslageneNo, hvor nasjonale aktører bruker skolen sin kompetanse og fasiliteter for å teste ut nye produkter og løsninger.

Her gir vi eksempel på hvordan prosjektet Biokull kan fremheves som et a flere innen Jordbruket som FoU-arena på Mære Landbruksskole

Hør lyden av biokull: Demo: Se her