Mer synlighet i søkemotorene

ViewStart lanserer en funksjon som gjør at innhold i 360-visningene blir fanget opp av søkemotorer som bl.a Google. Det gjør det lettere å finne igjen innholdet ved søk og dra trafikk til dine visninger.

Dette med å få høye treff med søk er alltid krevende. Det er gjerne de som har vært lenge på nett med innhold som oppnår den beste synligheten. I ViewStart har vi derfor laget en måte å gjøre innholdet som legges inn i visningene, mer synlig for søkemotorene. Vi har testet at dette er med å gjøre innholdet mer synlig, og raskere, på nett når publikum søker ditt innhold.

Tove Hating Jystad, utviklingsleder på Mære Landbruksskole har vært initiativtager til å få dette laget. Se video.

Nå kan du følge antall besøk på dine oppslag

ViewStart lanserer en ny funksjon som registrerer trafikk til dine visninger. Den gjør det også mulig å lese av hvordan trafikken fordeler seg over hver av de scenene som inngår i en visning. Slik kan du som utgiver følge med på hvilke oppslag som får mest trafikk.

Det å være hands on ved publisering er viktig, og løpende tilbakemelding er viktig i kommunikasjon med nettbrukerne. De fleste nettsider har ikke denne funksjonen, og det fører ofte til at innhold ikke blir oppdatert like raskt. Da er det lettere å ty til de sosiale medier hvor du kan lese av responsen umiddelbart.

I ViewStart har vi derfor tatt inn en funksjon som gjør at du løpende kan se trafikken til dine oppslag, både samlet og fordelt pr. sceneoppslag. Det gjør at du hele tiden kan vurdere hvordan innhold som legges ut, blir mottatt. Og gjøre tilpasninger og endringer som trekker flere til dine oppslag.

Samtidig får du også en føling med hvordan innhold som legges ut, bidrar til trafikk til dine nettsider. Det skjer fordi mange av oppslagene som legges ut gjerne har link til Mer info på dine hjemmesider.

Tove Hatling Jystad, utviklingsleder Mære Landbruksskole, har etterspurt denne funksjonen. Se video

Fokus på samspill med nettsider og sosiale medier

I ViewStart kan besøkende dele et oppslag og scene med andre på sosiale medier. Gjennom dette får flere tilgangen til ikke bare det aktuelle oppslaget, men også de øvrige oppslagene som er med i presentasjonen. Det gjør at de bruker mer tid på visningen, du får bedre eksponert din merkevare, og kanskje finner flere innhold som de igjen har lyst å dele med sine venner. Det blir som ringer som sprer seg utover i vannflaten.

Det har vært spesielt viktig for oss å integrere denne interaktive presentasjonen med nettsidene våre og å få interaksjon med sosiale medier som vi er på. Det synes jeg vi har fått til en god løsning på.
– Så vet vi at de som besøker oss ofte bruker mobilen. Det å få en god løsning på mobil har derfor også vært viktig for oss.

Tove Hatling Jystad, utviklingsleder Mære Landbruksskole. Hør hennes erfaring: Se video