ViewStart – en kundehenvendelse ble til en ny forretningsidé

Det startet i januar 2020. Telefonen ringte, det var Universitetet i Oslo v/professor Kjetil Retterstøl. Han ønsket å høre om vi kunne lage et opplegg som fikk studentene til bedre å forstå hva som skjedde i kroppen ved hjerteinfarkt. Nylig hadde vi ferdigstilt en 3D-film sammen med UiO og Kjetil. Kunne bildene fra filmen trekkes ut og settes inn i en organisert struktur i form av en e-læring. En 360-lignende visning med interaktiv oppslag, video og foredrag?

I løpet av jan -20 bevilget UiO midler til at MedXplore utviklet en første prototype. Sammen med UiO ble en aktiv utviklingsfase innledet, og sommeren 2021 sto vi klar til lansering.

Mottakelsen internt ble overveldende. Kort tid etter bestemte UiO at denne nye e-læringen skulle inn i deres e-portal og gjøres klar til studiestart. Alle medisinstudentene i landet skulle nå få tilgang til e-læringen.

De var rask med å sende ut en pressemelding internt og til eksterne medier. UiO fremhevet at dette var en e-plattform i tiden. Det nye er en form for gamifisering av undervisningen, en innlæring som synes å passe de unge.