Bruk og vedlikehold av badstuer

Badstuinnredning og panel:

 • Vegger og himling i badstuen, laget av gran, osp, varmebehandlet osp, or, cedertre
  eller andre treslag, skal IKKE behandles med maling, lakk eller andre, liknende typer
  overflatebehandling.
 • Benker og gulvtremmer i badstuen kan overflatebehandles med luktsvak olje.
  Spesiell olje for badstubruk finnes, eller man kan spørre etter egnet olje i
  fargeforretning.
 • Offentlige badstuer bør behandles med olje ca hver andre – tredje måned.
 • Det anbefales at man er nøye med å ikke sitte direkte på benkene, men heller på et
  håndkle.

Rengjøring

 • Rengjøring av treverk foretas uansett med fuktig fille uten vaskemiddel (evt svakt
  grønnsåpevann).
 • Treverket må IKKE spyles med vann eller andre rengjøringsmidler, eller utsettes for
  direkte vannsøl.

Dører og hengsler:

 • Hengsler på dører og i glassfelt anbefales etterstrammet ved behov. Lurt med kontroll
  en gang i måneden. Strammes med unbrako.
 • Dørhåndtak anbefales også kontrollert og etterstrammet jevnlig.