Formidling av kultur og språk inspirert av gaming

ViewStart gjør at historien kan formidles med flere stemmer og sanselige opplevelser.

– Vi har tro på at å skape virtuelle opplevelser av stedet, bygget og menneskene. Det vekker interesse og lyst til å se og oppleve språket og kulturen til kvenene. Og musikken, tekstene og videoene gjør at historien kan formidles med en større medierikdom og mer levende enn de tradisjonelle virkemidlene på nett.

– Vi har brukt virtuelle scene på nett med flere stemmer og sanselige opplevelser. De besøkende har over hundre ulike symboler de kan klikke på under gjennomgangen

Daglig leder Hilde Skanke, Kvensk Institutt.

Digitalt besøk til Kvensk Institutt i Børselv: Se her

Spydspiss i digital formidling

Kvensk språk og kultur i interaktiv formidlingsdrakt.

Kvensk Institutt har tatt i bruk en interaktiv 360-graders visning på nett hvor vi inviterer til nettbesøk. Her kan du se og oppleve kvensk folkevandring, byggeskikk, klesdrakt og mye mer, på interaktive flater full av spennende oppslag.

Det er en ny måte å tenke fremføring på, som åpner for å lage scene med flere stemmer og sanselige opplevelser. De besøkende har en liste på over hundre ulike aktører de kan klikke på under gjennomgangen.

Pressemelding fra Kvensk Institutt: Les mer
ViewStart 360-graders visning: Se her

Splitkon – en spennende og ny måte å vise produkter på

ViewStart utmerker seg i sin måte å vise frem prosjekter på.

– Dette er en ny måte å fortelle om hvordan massivtre kan brukes i bygg. Vi tenker absolutt at 02-bygget er et utstillingsvindu for oss og for materialene, og vi jobber nå med å integrere ViewStart på hjemmesiden vår. Vi planlegger å bruke systemet til opplæring internt, men aller mest er det fint for å vise frem massivtreløsninger til kundene våre og til arkitekter.

– Dette er fremdeles et ganske nytt material, så da tenkte vi at det var spennende å vise det frem på en ny måte også.

Per Roar Brox salgsdirektør, Splitkon. Sitat i Byggeindustrien: Se her
ViewStart-visning av massivtre i bygg: Se her

Norconsult digitale presentasjon i lansering av O2-huset

Norconsult ønsket å være med på denne nye måten å vise prosjekter på.

– Norconsult ønsket å være med på denne nye måten å vise prosjekter på av to hovedgrunner. Det ene er at dette er en utmerket måte å presentere prosjekter på for fremtidige kunder og det andre er at O2-bygget er et meget spennende og flott prosjekt i massivtre som har utfordret oss ut over normalen!

Rune Gjermo, Kontorleder Norconsult, Nord-Trøndelag. Sitat i fagbladet Byggeindustrien: Se her
ViewStart-visning av Norconsult i lansering av O2-huset: Se her

Den indre anatomi i bygg

Vil vise bygg med blodåreprogram

Dataprogrammet ble først utviklet for å la medisinstudentene se innsiden av en blodåre, men skaperne mener ViewStart også er perfekt for å vise den indre anatomien i bygg.

Presseomtale: Byggeindustrien 14.10.2021: Les mer
ViewStart 360-graders visning: Se her

Dagens Medisin omtaler UiO-satsingen

Åreforkalkningskurs inspirert av «gaming».

Avdeling for ernæringsvitenskap på Institutt for medisinske basalfag har sett til dataspill (gaming) for å finne en god måte å formidle kunnskap om aterosklerose.

– Hele programmet er interaktivt og gir blant annet en 360-graders visning inne i en blodåre.

Her kan man se hvordan de ulike cellene og partiklene i blodåren ser ut, og hva de heter. Dette er kombinert med videosnutter, fun facts og ny forskning, sier postdoktor Karianne Svendsen ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) til Dagens Medisin.

Presseomtale i Dagens Medisin: Les mer

E-kurs blir en del av UiOs tilbud nasjonalt

Medisinstudenter kan nå gå på virtuelt besøk i en blodåre.

UiO lanserer nå en ny e-læring der studentene kan gå på virtuelt besøk i en blodåre fullpakket med interaktive oppslag. E-kurset er utviklet av MedXplore i Steinkjer.

Det blir nå en del av universitetenes e-læringstilbud nasjonalt.

Presseomtale i Nettavisen for UiO, Uniform: Les mer

UiO pilotkunde i e-læring

Universitetet i Oslo og MedXplore samarbeider om utvikling av en ny type e-læring kalt ViewStart.

De unge er glad i spill. De liker å knotte seg rundt på skjermen, og de liker at det gjemmer seg historier og utfordringer i dette spillet. Spillteknologi kan være bra for å fange interessen. Og for å lære må man ha nettopp fokus og interesse

Professor Kjetil Retterstøl, Universitetet i Oslo.

360-graders visning inne i en blodåre

Virtuelt besøk i blodåre – banebrytende omvisning. Universitetet i Oslo lanserer nå en ny e-læring der studentene kan gå på virtuelt besøk i en blodåre fullpakket med interaktive oppslag.

– Plutselig forsto jeg ting jeg bare pugget til eksamen for mange år siden, sier Karianne Svendsen ved seksjon for klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo.

– Hele programmet er interaktivt og gir blant annet en 360-graders visning inne i en blodåre. Jeg vil tro de unge liker det. Det er nytt, de får lyst til å klikke. Læringen blir mer levende. Det blir en form for gamifisering av undervisningen.

Postdoktor Kariane Svendsen, Universitetet i Oslo

Steinkjerbygg – inviterer til digital visning i O2-huset

Guide for en ny tid – banebrytende omvisningt

O2-huset i Steinkjer er et sprang inn i den nye tid. Omvisningen er en innovativ og fremtidsrettet måte å presentere bygg på og den gir alle muligheten til å bli godt kjent med bygget og dets fasiliteter.

Pressemelding fra Steinkjerbygg: Les mer
ViewStart 360-graders visning: Se her