Deling av POI på sosiale medier

ViewStart lanserer en ny funksjon for deling av interaktive oppslag i en visning

Som kjent kan en visning ha flere interaktive oppslag for de som søker mer informasjon. Det har lenge vært et ønske om å kunne dele slike oppslagene på sosiale medier slik at besøkende enkelt kan slå direkte opp på slike oppslag. Det er nå åpnet for i ViewStart.

Mære Landbruksskole har en rekke spennende FoU-prosjekt innen landbruket. I enkelte av visningene er det flere FoU-prosjekter som utføres parallelt og det gir behov for å kunne løfte frem enkeltprosjekter som har spesiell interesse.

Her viser vi hvordan ønskes omtalt eller vi samme visning, omtales, og for å gjøre det enklere for brukerne å nom det gjørgir behov for å skjer parallelt på et område, og interaktive oppslag, og behov for å løfte et særskilt frem i en visning. spesielt frem for å ønske enkelte av disse vioppslageneNo, hvor nasjonale aktører bruker skolen sin kompetanse og fasiliteter for å teste ut nye produkter og løsninger.

Her gir vi eksempel på hvordan prosjektet Biokull kan fremheves som et a flere innen Jordbruket som FoU-arena på Mære Landbruksskole

Hør lyden av biokull: Demo: Se her

Bruk og vedlikehold av badstuer

Badstuinnredning og panel:

 • Vegger og himling i badstuen, laget av gran, osp, varmebehandlet osp, or, cedertre
  eller andre treslag, skal IKKE behandles med maling, lakk eller andre, liknende typer
  overflatebehandling.
 • Benker og gulvtremmer i badstuen kan overflatebehandles med luktsvak olje.
  Spesiell olje for badstubruk finnes, eller man kan spørre etter egnet olje i
  fargeforretning.
 • Offentlige badstuer bør behandles med olje ca hver andre – tredje måned.
 • Det anbefales at man er nøye med å ikke sitte direkte på benkene, men heller på et
  håndkle.

Rengjøring

 • Rengjøring av treverk foretas uansett med fuktig fille uten vaskemiddel (evt svakt
  grønnsåpevann).
 • Treverket må IKKE spyles med vann eller andre rengjøringsmidler, eller utsettes for
  direkte vannsøl.

Dører og hengsler:

 • Hengsler på dører og i glassfelt anbefales etterstrammet ved behov. Lurt med kontroll
  en gang i måneden. Strammes med unbrako.
 • Dørhåndtak anbefales også kontrollert og etterstrammet jevnlig.

SalMar satser på e-læring med ViewStart-plattformen

Verdens største settefiskanlegg er under ferdigstillelse i Malm Industripark i Steinkjer. SalMar valgte å utvikle sin e-læring til ansatte på ViewStart-plattformen fra MedXplore.

Verdens mest avanserte RAS-teknologi

Avansert teknologi innen styring av settefiskanlegg har åpnet for sterk satsing på landbaserte anlegg. Den nye teknologien kalles RAS og gjør det mulig å resirkulere, rense og berike vannet i et lukket anlegg, og samtidig ivareta en god fiskevelferd og -trivsel.

SalMar ønsket en opplæring som alltid var for hånden, på mobilen, lett å slå opp i, og med innhold kun et tastetrykk unna. Det krevde en ny form for interaktivitet, og visuell formidling, som gjorde at valget falt på ViewStart-plattformen fra MedXplore

Pressemelding: Les mer
ViewStart 360-graders visning: Demo: Se her

Mer synlighet i søkemotorene

ViewStart lanserer en funksjon som gjør at innhold i 360-visningene blir fanget opp av søkemotorer som bl.a Google. Det gjør det lettere å finne igjen innholdet ved søk og dra trafikk til dine visninger.

Dette med å få høye treff med søk er alltid krevende. Det er gjerne de som har vært lenge på nett med innhold som oppnår den beste synligheten. I ViewStart har vi derfor laget en måte å gjøre innholdet som legges inn i visningene, mer synlig for søkemotorene. Vi har testet at dette er med å gjøre innholdet mer synlig, og raskere, på nett når publikum søker ditt innhold.

Tove Hating Jystad, utviklingsleder på Mære Landbruksskole har vært initiativtager til å få dette laget. Se video.

Nå kan du følge antall besøk på dine oppslag

ViewStart lanserer en ny funksjon som registrerer trafikk til dine visninger. Den gjør det også mulig å lese av hvordan trafikken fordeler seg over hver av de scenene som inngår i en visning. Slik kan du som utgiver følge med på hvilke oppslag som får mest trafikk.

Det å være hands on ved publisering er viktig, og løpende tilbakemelding er viktig i kommunikasjon med nettbrukerne. De fleste nettsider har ikke denne funksjonen, og det fører ofte til at innhold ikke blir oppdatert like raskt. Da er det lettere å ty til de sosiale medier hvor du kan lese av responsen umiddelbart.

I ViewStart har vi derfor tatt inn en funksjon som gjør at du løpende kan se trafikken til dine oppslag, både samlet og fordelt pr. sceneoppslag. Det gjør at du hele tiden kan vurdere hvordan innhold som legges ut, blir mottatt. Og gjøre tilpasninger og endringer som trekker flere til dine oppslag.

Samtidig får du også en føling med hvordan innhold som legges ut, bidrar til trafikk til dine nettsider. Det skjer fordi mange av oppslagene som legges ut gjerne har link til Mer info på dine hjemmesider.

Tove Hatling Jystad, utviklingsleder Mære Landbruksskole, har etterspurt denne funksjonen. Se video

Mære Landbruksskole lanserer digital besøksguide

Vi ønsket å presentere Mære på en ny og spennende måte og leita etter en måte å ha gjester på gården uten at de var fysisk her. Vårt valg ble den nye 360-graders interaktive ViewStart-plattformen fra MedXplore.

– Endelig har vi funnet en måte å fortelle om de mange tiltakene ved Nullutslippsgården der de faktisk utføres.

– Med 360-bilder, film, tekst og bilder får de besøkende en helt ny opplevelse og nærhet til kunnskapen vi formidler.

Utviklingsleder Tove Hatling Jystad, Mære Landbruksskole.

Digitalt besøk til Mære Landbruksskole: Se her.
La deg inspirere av Tove Hatling Jystad: Se her.

ViewStart – en kundehenvendelse ble til en ny forretningsidé

Det startet i januar 2020. Telefonen ringte, det var Universitetet i Oslo v/professor Kjetil Retterstøl. Han ønsket å høre om vi kunne lage et opplegg som fikk studentene til bedre å forstå hva som skjedde i kroppen ved hjerteinfarkt. Nylig hadde vi ferdigstilt en 3D-film sammen med UiO og Kjetil. Kunne bildene fra filmen trekkes ut og settes inn i en organisert struktur i form av en e-læring. En 360-lignende visning med interaktiv oppslag, video og foredrag?

I løpet av jan -20 bevilget UiO midler til at MedXplore utviklet en første prototype. Sammen med UiO ble en aktiv utviklingsfase innledet, og sommeren 2021 sto vi klar til lansering.

Mottakelsen internt ble overveldende. Kort tid etter bestemte UiO at denne nye e-læringen skulle inn i deres e-portal og gjøres klar til studiestart. Alle medisinstudentene i landet skulle nå få tilgang til e-læringen.

De var rask med å sende ut en pressemelding internt og til eksterne medier. UiO fremhevet at dette var en e-plattform i tiden. Det nye er en form for gamifisering av undervisningen, en innlæring som synes å passe de unge.

Fokus på samspill med nettsider og sosiale medier

I ViewStart kan besøkende dele et oppslag og scene med andre på sosiale medier. Gjennom dette får flere tilgangen til ikke bare det aktuelle oppslaget, men også de øvrige oppslagene som er med i presentasjonen. Det gjør at de bruker mer tid på visningen, du får bedre eksponert din merkevare, og kanskje finner flere innhold som de igjen har lyst å dele med sine venner. Det blir som ringer som sprer seg utover i vannflaten.

Det har vært spesielt viktig for oss å integrere denne interaktive presentasjonen med nettsidene våre og å få interaksjon med sosiale medier som vi er på. Det synes jeg vi har fått til en god løsning på.
– Så vet vi at de som besøker oss ofte bruker mobilen. Det å få en god løsning på mobil har derfor også vært viktig for oss.

Tove Hatling Jystad, utviklingsleder Mære Landbruksskole. Hør hennes erfaring: Se video